Hoe financier je een nieuwe auto?

Wanneer je een nieuwe auto wilt kopen, dan zijn er verschillende manieren om dit te financieren. Je kunt je nieuwe auto cash betalen, via een klassieke lening bij de bank, via speciale leningen voor auto’s zoals het ballonkrediet of via leasing. Het is aan jou om uit te zoeken welke financiering het best bij je past. Je kunt hiervoor onder andere terecht bij Findio.

Cash betalen

Ongeveer 25% van de bevolking betaal cash bij de aankoop van een nieuwe wagen. Dit is uiteraard de goedkoopste financiering, aangezien je geen rente hoeft te betalen zoals dit bij een lening wel het geval is.

Klassieke lening

Je kunt uiteraard ook geld lenen bij een bank of een andere kredietinstelling. De rentevoeten kunnen echter verschillen en worden bepaald op basis van de looptijd van de lening en het al dan niet betalen van een voorschot. Onderzoek wees uit dat de meest interessante formule een lening is met een duur van 46 tot 48 maanden en waarbij een voorschot van 15% van de aankoopprijs van de wagen betaald wordt.

Het ballonkrediet (AutoCredit)

Bij deze vorm van krediet zijn de maandelijkse aflossingen vrij laag en worden ze berekend op basis van de looptijd van het contract en het aantal kilometers. Uiteindelijk is het ballonkrediet een redelijk dure vorm van financiering. De koper moet op het einde van het contract de restwaarde van de auto betalen, nadat hij al een voorschot van 15% betaalde.

(Personal) Leasing

Bij (Personal) Leasing kun je over een nieuwe wagen beschikken door maandelijks een bepaalde huursom te betalen. Nadeel is wel dat je geen eigenaar bent van de auto, dat is de leasingmaatschappij. Voordeel is dan wel weer dat in de huursom bepaalde diensten vervat zitten zoals bijvoorbeeld onderhoudsbeurten, verzekeringen, tankkaart en herstellingen.