Voorkom extra leed bij letselschade

Letselschade is schade die je oploopt als gevolg van een ongeval of aandoening waardoor je niet meer kunt functioneren zoals je dat voorheen gewend was. Dat kan variëren van niet meer (volledig) kunnen werken tot zodanig gehandicapt raken dat je moet verhuizen of zelfs moet worden opgenomen in een verpleeginrichting. Natuurlijk hoopt iedereen dat hem of haar dit nooit zal overkomen. Maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten.

De gevolgen van een bedrijfsongeval

Wanneer je op je werk gewond raakt is dat heel vervelend. Als de schade meevalt en je kunt na een betrekkelijk korte tijd weer aan het werk, dan is het meestal niet zo erg. Maar als je je werk niet meer kunt doen en bijvoorbeeld minder betaald werk moet gaan doen, dan is er sprake van letselschade. En als de verwonding of aandoening zo erg is dat je helemaal niet meer kunt werken dan is er natuurlijk nog veel meer schade. Niet alleen valt je inkomen weg, vaak moet je extra kosten maken voor medische zorg of anderszins. Als je moet gaan procederen voor een schadevergoeding of smartengeld dan kan Palsletselschade.nl je daarin bijstaan.

Maandenlang uitgeschakeld door een whiplash

Een whiplash loop je meestal op door een kop-staartbotsing met de auto. Vooral situaties waarin je in stilstaande positie wordt aangereden zoals in een file of bij een verkeerslicht zijn berucht voor het oplopen van dit letsel. Hierbij is het probleem dat er aan de patiënt vaak niets te zien is. Maar toch kun je maanden en soms nog wel langer niet werken. Dit is uiteraard mede afhankelijk van het werk dat je doet. Het komt niet zelden voor dat iemand die een whiplash heeft opgelopen nooit meer helemaal klachtenvrij is. Als dit voor jou nadelige gevolgen heeft, bijvoorbeeld omdat je ander werk moet gaan doen of helemaal niet meer kunt werken, of anderszins beperkingen ervaart, dan is het niet meer dan redelijk dat je hiervoor schadeloos wordt gesteld. Als een andere partij schuldig is aan het feit dat jij een whiplash hebt opgelopen dan kan Pals Letselschade je bijstaan in de procedure om hiervoor een rechtmatige schadevergoeding te ontvangen.

Verschillende soorten letsel

Tijdens je werk of vrije tijd kun je verschillende soorten letsel oplopen waardoor je niet meer kunt werken o gehandicapt raakt. Dit kan variëren van RSI door langdurig werken achter de computer tot een dwarslaesie als gevolg van een bedrijfsongeval. In veel gevallen levert dit langdurige of zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid of zelfs invaliditeit op. Een dergelijke situatie heeft vrijwel altijd nadelige financiële gevolgen. Wil je juridische bijstand als je hiervoor gaat procederen dan is het verstandig om hierbij deskundige bijstand in te roepen.

Plaats een reactie