Voorkom ongelukken met nieuwe verkeerstechnieken

De wegen worden steeds drukker. Dat vraagt dus ook om andere technieken. Het is immers belangrijker dan ooit dat alles in goede banen wordt geleid om ongelukken te voorkomen. De ontwikkeling op dit gebied staat dan ook niet stil. Er zijn talloze voorbeelden van nieuwe verkeerstechniek die ervoor kan zorgen dat er bijvoorbeeld minder ongelukken gebeuren. Dit kan zich op vele manieren uiten. Een ongeluk is namelijk meer dan bijvoorbeeld een botsing alleen. Specialisten kunnen hier flink wat mee uitrichten door bijvoorbeeld de verkeerssituatie te beheersen.

De situatie wijzigen
Het beheersen van de verkeersituatie doe je bijvoorbeeld door hem te wijzigen wanneer dit nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door afsluiten. Een weg die bijvoorbeeld in de spits te druk wordt kan tijdelijk worden afgesloten door verzinkbare palen. Zo kunnen bijvoorbeeld straten die als sluiproute worden gebruikt worden geblokkeerd voor dit verkeer. Dit is belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de gevaren die het razende verkeer opleveren voor jonge, spelende kinderen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorbeelden waarin dit nuttig kan zijn.

De snelheid drukken
Het volledig afsluiten van sommige stukken gaat misschien iets te ver. Daar zijn dan ook andere oplossingen voor. Zo worden bijvoorbeeld drempels steeds ingenieuzer. Vroeger moesten er grote blokken op de weg geplaatst worden om als obstakel te dienen. Tegenwoordig kunnen drempels worden opgeworpen of weggehaald aan de hand van de drukte op de weg. Door sensoren is het zelfs zo dat dit automatisch gaat naarmate de drukte toeneemt op de betreffende weg. Meer drukte betekent immers dat de kans op ongelukken iets groter is en juist dan is het van belang om de snelheid te kunnen verlagen.

Toezicht en handhaving
Technieken die ook van belang zijn, zijn te vinden op het gebied van toezicht en handhaving. Het is immers zo dat juist op dit vlak veel succes te boeken is. Sommige verkeersgebruikers zijn zich immers wel bewust van de gevaren, maar dat neemt voor het niet weg om toch het risico te nemen. In dat opzicht is het dus goed om met behulp van steeds beter wordende herkenningstechnieken in het verkeer te werken. Zo worden de gevaarlijke klanten beter aangepakt en wordt de kans op ongelukken daarmee ook kleiner.

Plaats een reactie