Wat kost een auto?

Een gemiddeld gezin zou per jaar ongeveer €3000 spenderen aan een auto. Dit bedrag wordt gevormd door onderhoudskosten, brandstofkosten, verzekeringen en belastingen. Dit is uiteraard niet weinig, wanneer je weet dat dan bijvoorbeeld een autofinanciering nog niet meegerekend is.

Soorten kosten

Een auto heeft vaste en variabele kosten. Er zijn er dus die variëren en andere die onveranderd blijven. Het jaarlijkse kilometerverbruik staat bijvoorbeeld volledig los van de verzekeringen en de belastingen. Brandstof– en onderhoudskosten hangen dan weer samen met het gebruik van de wagen. Als je een schatting wilt maken van wat een auto je gaat kosten, werk je best aan de hand van de gegevens die de constructeur meedeelt. Maar let op, want cijfers over verbruik bijvoorbeeld zullen zelden overeenkomen met de realiteit!

Levensduur

De aankoopprijs van een auto is uiteraard ook een belangrijk gegeven. Je zult in principe niet met je auto rijden tot je net als de Flinstones met je voeten door de carrosserie zit! Wanneer je de aankoopprijs van de auto dus in verhouding wilt zien met de totale kosten van het voertuig, ga je dus rekening moeten houden met de termijn dat je het wilt houden en de doorverkoopwaarde. Om de kost te berekenen, dien je dus het verschil te nemen tussen de aankoop- en verkoopwaarde en dit bedrag delen door het aantal jaren dat je de auto wenst te gebruiken.

Rekenen

Gebruikskosten van een auto berekenen, is dus letterlijk een zaak van rekenen. Hetgeen een auto kost per jaar gaan delen door twaalf, zal je een beeld geven van wat de auto per maand kost. Wie de prijs per kilometer wilt kennen, deelt gewoon de totale kosten door het aantal afgelegde kilometers per jaar. Op de site van de ANWB staat een handige tool voor het berekenen van de autokosten.